Objaśnienie skrótów:


PW - Prywatna Wiadomość
MC - Moderator Czatu
MF - Moderator Forum
AT - Administrator Techniczny
A , Adm – Administrator
SJ – Ski-Jumps
PP – Punkty Premium

Regulamin gry:


§ 1 Ogólne

 1. Każdy użytkownik jest zobowiązany z zapoznaniem się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Ski-Jumps.pl jest bezpłatną grą przeglądarkową, są dostępne płatne opcje (patrz §4 Premium).
 3. Wykorzystywanie błędów i oszukiwanie grozi banem lub usunięciem konta i zgodnie z art. 287 kodeksu karnego, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia lub pozbawienia wolności .
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne problemy związane z niedostępnością gry.
 5. Kategorycznie zabrania się reklamowania innych, konkurencyjnych stron WWW.
 6. Wszystkie konta są własnością Ski-Jumps.pl.

§ 2 Użytkownik

 1. Każdy gracz może posiadać tylko jedno konto. Założenie następnego grozi banem.
 2. Nazwa użytkownika nie może posiadać wulgaryzmów (niezależnie od języka) w loginie oraz opisie. Wygwiazdkowane, wykropkowane, itp. wyrazy również będą traktowane jako wulgaryzmy.
 3. Zakazuje się używania wulgaryzmów. Wygwiazdkowane, wykropkowane, itp. wyrazy również będą traktowane jako wulgaryzmy.
 4. Każdy użytkownik powinien odnosić się z szacunkiem do wszystkich osób, a w szczególności do użytkowników wyższych rangą.
 5. Zabrania się korzystania z programów ułatwiających lub wspomagających gracza (tzw. Boty)

§ 3 Reprezentacja

 1. W kadrze muszą się znajdować najlepsi zawodnicy.
 2. Pensja musi być wypłacana przynajmniej raz na tydzień.
 3. Selekcjoner 24h po objęciu stanowiska jest zmuszony do wybrania swojego zastępcy. Jeśli w reprezentacji nie ma aktywnego gracza selekcjoner nie musi wybierać zastępcy. Za gracza aktywnego uważa się użytkownika, który był online w przeciągu ostatnich 48h.

§ 4 Premium

 1. Zakup PP jest dobrowolne, dzięki którym gracz dostaje udogodnienia w grze.
 2. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za utratę punktów PP spowodowaną udostępnieniem danych dotyczących płatności (treści SMS, numerów telefonów, kodów autoryzacyjnych) osobom trzecim.
 3. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za utratę punktów PP spowodowaną błędami popełnionymi przez graczy podczas dokonywania transakcji zakupu punktów PP (błędnie wpisana treść SMS, niewłaściwy numer pod jaki został wysłany SMS itp).
 4. Użytkownicy, którzy wykupili punkty PP, oprócz możliwości skorzystania z wykupionych udogodnień, podlegają tym samym zasadom, jakie obowiązują pozostałych użytkowników gry.
 5. Nie ma możliwości wymiany punktów PP na pieniądze (lub jakikolwiek pieniężny ekwiwalent), nawet jeśli nie są one wykorzystane w grze.
 6. W przypadku zablokowania/usunięcia konta za złamanie jakiegokolwiek punktu regulaminu, pieniądze za niewykorzystane punkty PP nie podlegają zwrotowi.

§ 5 Administracja

 1. Zabrania się Administratorom karania graczy bez jakichkolwiek dowodów lub osób niełamiących regulaminu/zasad etykiety.
 2. Administrator może popełnić błąd. Jeśli popełni należy założyć temat na forum (w dziale Skargi) z opisaniem problemu
 3. Oszukiwanie Administracji (zgłaszanie nieaktywnego selekcjonera, mimo, że gra, zgłaszanie wulgaryzmów bez posiadania stosownej wiadomości, itp.) grozi banem
 4. Każdy Administrator ma własne konto do trenowania i nie zawsze może Ci pomóc. W takim przypadku należy cierpliwie czekać na odpowiedź.
 5. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O zmianie użytkownicy będą powiadomieni.

§ 6 Usunięcie konta

 1. Konto może zostać zablokowane przez Administratora, gdy gracz nie przestrzega niniejszego regulaminu.
 2. Możliwe jest usunięcie konta na prośbę gracza. W takim przypadku należy podać sensowny powód.